Skroblaus pažintinis takas

Šis 12 km ilgio pėsčiųjų takas jungas Margionių ir Kapiniškių kaimus.

Takas prasideda Margionyse, kur yra gražiausio Dzūkijos upelio – Skroblaus ištakos. Ištekėjęs iš duburių, vanduo renkasi į vieną vagą. Kito tokio trumpo (17,3 km) ir vandeningo upelio Lietuvoje nėra. Ištakose, iš „Bobos daržo“ šaltinio srūva tik 8 litrai vandens per sekundę, o į Merkį atplaukia jau 700 litrų per sekundę. „Bobos daržo“ šaltinis yra vienas iš Skroblaus versmių šaltinių, paskelbtų hidrogeologiniu gamtos paminklu. Skroblaus versmėse požeminiai vandenys į paviršių išteka ne tik šlaituose. Vadinamajame „Bobos darže“ jie veržiasi iš giluminių tarpmoreninių vandeningų sluoksnių aukštyn ir žemės paviršiuje telkiasi nedideliuose duburiuose, kuriuos vietiniai žmonės vadina „burbaklėmis“. Lieptu, nutiestu per užpelkėjusį duburį, galima nueiti iki paties šaltinio, kurio vanduo srūva iš žemės gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia atsirasdavo visi Margionių kaimo vaikai, kuriuos tėvams iš šaltinio ištraukdavusi sena moteriškė. Didžioji Skroblaus slėnio dalis yra paskelbta rezervatine zona, čia lankytis draudžiama.

Kiek paėjus mišku, Skroblaus pažintinis takas veda per Kapiniškių kaimą Skroblaus upelio slėniu pro Skerdzimų pievą – Skroblaus slėnio užpelkėjusi salpa, kurioje vingiuoja šaltiniuotasis Skroblus. Ši pieva pasižymi didele augmenijos įvairove. Čia auga pelkinė uolaskėlė ir dvilapis purvuolis, žvilgančioji riestūnė ir dvi gegūnių rūšys. Saugiai peri gervės, pievinė lingė. Ramiais vasaros vakarais galima išgirsti griežles ar putpeles. Einat toliau link žemyninių kopų apsuptyje plytinčios nedidelės Bakanauskų pelkutės su Bakanauskų ežeru. Pats Bakanauskų ežeras ir jam užaugant susiformavusi pelkė atsirado dėl termokarstinių reiškinių – kai ištirpo nuo besitraukiančio ledyno atitrūkęs ir po sąnašomis palaidotas ledo luitas. Tokios nedidelės pelkės yra labai būdingos Dainavos smėlėtajai lygumai. Nuo pelkės pakraščio iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima pamatyti visą pelkių augalijos įvairovę, o patogiai įsitaisius apžvalgos aikštelėje – pasigrožėti pelkių spalvomis ir kvapais.

Šis takas labai gražus pavasarį bei vasarą, nes Skroblaus slėnio drėgnose pievose akis galima paganyti po žydinčias pievas.

Trukmė
2,5-3 val.
Atstumas
12 km
Kelio danga
Miško takas, miško kelias
Lankytinų objektų
10
Galerija