Namas, kuriame mirė V. Vaza

Vienas seniausių ir garsiausių Merkinės pastatų. Seniausi turimi duomenys apie statinį nukelia dar į XVII amžiaus pradžią. Merkinės miesto dokumentai byloja, kad tai buvo miestelio burmistro Tomo Karlovičiaus ir jo žmonos Onos Pikieliovos nuosavybė. T. Karlovičius buvęs bajoriškos kilmės turtingas asmuo, greičiausiai galėjęs užsiimti prekyba Nemunu, nes šaltiniuose minima, kad jo sandėlis stovėjo prie Merkinės, upiniame uoste. Šios šeimos lėšomis buvo funduota Šv. Petro parapijos altarija. Merkinės bažnyčioje už šių asmenų sielas buvo meldžiamasi net iki XIX amžiaus pradžios.

1620 metų pastato turto inventoriuje informacijos apie namo išorę randame nedaug, bet iš patalpų skaičiaus ir aprašymo matyti, jog tai buvo didelis dviejų aukštų mūrinis pastatas, kurio didžioji dalis langų turėjo langines. Pačių patalpų aprašymas leidžia manyti, kad pagrindinis pastato tūris iš esmės nepasikeitė iki XX amžiaus rekonstrukcijos. Minėtame inventoriuje nurodoma, jog pirmame aukšte nuo aikštės pusės buvo nemaža svetainė susitikimams, stovėjo puošni koklinė krosnis. Šalia pastato buvo bravoras su rūsiu bei dvejos arklidės. Tad įmanoma, kad tuomet pastatas galėjo atlikti ir užeigos funkcijas, nors istorijos šaltiniai to ir nepatvirtina.

Po T. Karlovičiaus mirties namas atiteko italų kilmės Merkinės seniūnui Mikalojui Scipioni Campo, šis vėliau jį pardavė Prūsijos bajorui vokiečiui Tobiasui Poppeliui. Šis pardavimo aktas įrašytas į miesto magistrato knygą 1643 metais.

Nustatyta, kad čia 1648 m. gegužės 19-20 d. mirė Lietuvos ir Lenkijos valstybės karalius Vladislovas Vaza. Šiaurės karo metu šiame pastate buvo apsistoję Rusijos caras Petras I. 1702 m. balandžio 17 d. pakeliui į Lenkiją švedams užėmus Merkinę, Vazos name, kol buvo „renčiami keltai kariuomenei per Nemuną perkelti“, savaitei apsistojo Švedijos karalius Karolis XII. Kaip tiksliai „Vazos namas“ atrodė XV – XVII a., nėra žinoma. Seniausias pastato atvaizdas yra matomas apie 1852 m. I. Kraševskio pieštoje litografijoje. Apie 1910-1912 m. Merkinės valsčiaus valdyba už 5000 Rb. pastatą iš žydo nupirko. Namas buvo rekonstruotas. 1920 m. Valsčiaus valdyba pastatą atidavė naujai kuriamai Merkinės vidurinei mokyklai.

Vieta: Seinų g. 3, Merkinė, Varėnos raj. sav.
Telefonas
+370 310 39136
El. paštas
vienaragiui@gmail.com
Interneto svetainė
www.merkinesmuziejus.lt
Adresas, koordinatės
Seinų g. 3, Merkinė, Varėnos raj. sav.
Galerija