Margionių klojimo teatras

Margionių klojimo teatro pradžia laikytini 1929 metai, kai šviesaus atminimo žmogaus – mokytojo Teofilio Sukacko suburta grupė vaidintojų suvaidino Keturakio „Amerika pirtyje“. Vaidinimai vyko iki 1939 m. Vokietijai užpuolus Lenkiją, dalis artistų buvo pašaukti į lenkų armiją. Jų tarpe buvo ir Juozas Gaidys, kuris vėliau atgaivino teatro veiklą. 1941 m. birželio 20 d. įvyko premjera – Kazio Saulevičiaus kluone suvaidinta J. Gaidžio pjesė „Ašarų pakalnė“. Iki 1988 metų buvo suvaidinta 20 pjesių. 1988 metais kartu su Juozu Gaidžiu teatrui vadovauti pradėjo Rimutė Avižinienė.

Nepriklausomoje Lietuvoje klojimo teatras atgimė. Buvo pastatytos 6 pjesės. 2012 m. buvo pastatyta E. Liegutės pjesė „Gyvenimas prie Skroblaus“, 2014 m. Margionių teatras paruošė programą „Grikių rauc“ ir dalyvavo Dainų šventėje. 2016 m. pastatė pjesę pagal J. Geniušį „Janytės liga“. 2017 m. pastatė pjesę J. Šeivinsko „Martynas Špokas“. 2018 paruošė programą „Klojimo teatras“ ir dalyvavo Dainų šventėje. 2019 m. Margionių klojimo teatras šventė savo 90-metį ir pastato spektaklį V. Keturakio „Amerika pirtyje“.

Vietinės dainininkės iki šiol dainuoja J. Gaidžio sukurtas ir iš tėvų ir senelių išmoktas dainas. Kaime nėra šeimos, kurioje nebuvo nevaidinusių kaimo teatro vaidinimuose. Gyvoji tradicija tęsiasi.

Vieta: Klojimo g. 6, Margionių kaimas, Marcinkonių sen., Varėnos raj. sav.
Telefonas
+370 672 46388
El. paštas
info@dzukijosparkas.lt
Interneto svetainė
http://gamta.cepkeliai-dzukija.lt/
Adresas, koordinatės
Klojimo g. 6, Margionių kaimas, Marcinkonių sen., Varėnos raj. sav.
Galerija