Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia

Marcinkonyse pirmoji bažnyčia iškilo dar 1770 m., o dabartinė pastatyta 1880 m. XX a. pradžioje bažnyčia aptverta akmenine tvora, kurioje įmūryta 14 Kristaus kančios kelio stočių. Šventoriuje ir bažnyčioje yra 10 dailės paminklų. Taip pat į tvorą įkomponuota medinė keturkampio pagrindo dviejų tarpsnių liaudiškos architektūros varpinė, kurios siluetas labai būdingas lietuviškų bažnytkaimių varpinėms. Bažnyčios pastatas – medicinis, turintis sakralinės liaudies architektūros, neogotikinių ir neobarokinių bruožų.

Interjeras įrengtas liaudiško baroko stiliumi, jame gausu reikšmingų meno vertybių. Tarp jų – autentiški XVIII a. pradžios Šv. Roko ir Šv. Barboros paveikslai. Didžiajame altoriuje įkomponuota Jėzaus Nazariečio skulptūra, kuri atitinkamomis progomis uždengiama Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Antrame altoriaus tarpsnyje – titulinis Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado paveikslas.

Čia spaudos draudimo laikotarpiu buvo aktyviai priešinamasi carinės Rusijos represijoms: Marcinkonyse gyvenęs ir pamaldas laikęs klebonas Jonas Šoblickas puoselėjo lietuvybę, laikė pamaldas lietuvių kalba, platino lietuvišką spaudą.

2018 metais bažnyčia, varpinė ir šventoriaus tvoros koplytėlės atnaujintos parapijiečių suaukotomis lėšomis ir dovanotomis medžiagomis.

Vieta: Miškininkų g. 118, 65027 Marcinkonys, Varėnos raj. sav.
Telefonas
+370 685 71717
El. paštas
info@visitvarena.lt
Svetainė
https://sakralilietuva.lt/lankytinos-vietos/marcinkoniu-baznycia/
Adresas, koordinatės
Miškininkų st. 118, 65027 Marcinkonys, Varėnos raj. sav.
Galerija