Lietuvos nepriklausomybės kovų karių kapai ir paminklas kariams

1933 m. Varėnos šaulių būrio iniciatyva kapinėse buvo pastatytas paminklas, Lietuvos nepriklausomybės kovose su Lenkais prie Varėnos žuvusiems kariams ir šauliams. Čia palaidoti 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 5-osios kuopos eilinis Jurgis Bartulis, Drausmės bataliono (kuopos) jaunesnysis puskarininkis Aleksas Jovaiša, 1 pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 3-iosios kuopos eilinis Antanas Valatka, 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 1-osios kulkosvaidžių kuopos eilinis Leonas Valatka ir du nežinomi kariai.

Vieta: 54.25267, 24.56061
TELEFONAS
+370 685 71717
EL. PAŠTAS
info@visitvarena.lt
SVETAINĖ
www.visitvarena.lt
ADRESAS
54.25267, 24.56061