Juozo Balčiaus-Balučio vadavietė ir partizanų bukeris

Vadavietės vietoje yra atstatyta Druskininkų bataliono vado pavaduotojo Juozo Balčiaus – Balučio bunkeris. Manoma kad originalus bunkeris buvo pastatytas 1946 m. pavasarį.

1947 m. balandžio mėn. enkavedistams bei stribams, tardymais ir kankinimais palaužus partizano Boleslovo Jurkevičiaus-Putino brolį, šis parodė bunkerio vietą. Gausios pajėgos 1947 m. balandžio 11 d. apsupo vietovę, partizanams bunkeryje liepta pasiduoti. Vienas partizanas žuvo bemetant granatą, kiti trys – susisprogdino patys bunkerio viduje. Tai – Juozas Balčius – Balutis, Jonas Karsokas – Šermukšnis, Boleslovas Jurkevičius – Putinas ir Adolfas Čaplikas – Paukštis.

Apie šią saugumo operaciją išsamiai savo atsiminimuose rašė Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Bunkeris atstatytas 1997 metais, pagal partizano Šermukšnio sesers prisimintas detales. Neautentiškas tik betoninis įėjimas su laiptais, kurie padaryti lankytojų patogumui. Šalia bunkerio dizainerio Romo Navicko sukurtas paminklinis ženklas, kurio modelis naudojamas visoje Lietuvoje pažymint laisvės kovotojų vietas.

 

Vieta: Viršurodukio kaimas, Marcinkonių sen., Varėnos raj. sav.
Telefonas
-
El. paštas
-
Interneto svetainė
-
Adresas, koordinatės
54.084708, 24.231838
Galerija