Marcinkonys–Darželiai–Kapiniškiai–Margionys–Marcinkonys

Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro. Nuo čia, apžiūrėję įdomią ekspoziciją apie Čepkelių raistą, leisimės aplankyti vieno įspūdingiausių Lietuvos upelių – Skroblaus.

Pavažiavę 6 km, pasieksime Darželių kaimą, pro kurį vingiuoja iš Lietuvos–Baltarusijos pasienio atitekanti Grūdos upė. Čia šiltą dieną galima ir išsimaudyti.

Dar apie 2 km asfaltu ir sukame dešinėn link Kapiniškių. Nuo kalvos pasigrožėję Skerdzimų pieva ir aplankę įspūdingąjį Antončiko šaltinį, vingiuotu keliuku pasieksime žemyninių kopų apsuptyje plytinčią nedidelę Bakanauskų pelkutę su Bakanauskų ežeru. Pats Bakanauskų ežeras ir jam užaugant susiformavusi pelkė atsirado ištirpus nuo besitraukiančio ledyno atitrūkusiam ir po sąnašomis palaidotam ledo luistui. Tokios nedidelės pelkės labai būdingos Dainavos smėlėtajai lygumai. Nuo pelkės pakraščio iki ežero nutiestas lieptas, kuriuo einant galima pamatyti visa pelkių augalijos įvairovę, o patogiai įsitaisius apžvalgos aikštelėje – pasigrožėti pelkių spalvomis ir kvapais.

Toliau miškais važiuojame į Margionių kaimą, kur mūsų laukia pažintis su Skroblaus upelio ištakomis. Kito tokio trumpo (17,3 km) ir tuo pat metu vandeningo upelio Lietuvoje nėra. Ištakose iš Bobos daržo šaltinio Margionyse srūva tik 8 litrai vandens per sekundę, o į Merkį atplaukia jau 700 litrų per sekundę.

Bobos daržo šaltinis – vienas Skroblaus versmių šaltinių, paskelbtų hidrogeologiniu gamtos paminklu (6,9 ha).

Skroblaus versmėse požeminiai vandenys į paviršių išteka ne tik šlaituose. Vadinamajame Bobos darže jie veržiasi iš giluminių tarpmoreninių vandeningų sluoksnių aukštyn ir žemės paviršiuje telkiasi nedideliuose duburiuose, kuriuos vietiniai žmonės vadina „burbeklėmis“. Lieptu, nutiestu per užpelkėjusį duburį, galima nueiti iki paties šaltinio, kurio vanduo srūva iš žemės gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia atsirasdavo visi Margionių kaimo vaikai, kuriuos tėvams iš šaltinio ištraukdavusi sena moteriškė.

Trukmė
4 val.
Atstumas
26 km
Kelio danga
Asfaltas
Lankytinų objektų skaičius
10